ลี การบัญชี : รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัท

ท่านจะไม่ต้องเผชิญกับความวุ่นวาย และเสียเวลาในการจดทะเบียนบริษัทอีกต่อไป เพียงท่านใช้บริการของเรา หน้าที่ของท่านจะมีเพียงการเซ็นเอกสาร และรอรับหนังสือรับรองบริษัทของท่านเท่านั้น

ตัวอย่างการกรอก เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนบริษัท

ด้วยค่าบริการ รวมค่าทนาย และค่าผู้สอบบัญชีจากปกติ 7,000บาท ลดเหลือเพียง 4,900บาท

ค่าธรรมเนียมกรมพัฒฯ ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1 ล้านบาท

ราคาจดบริษัท2

หมายเหตุ : ทุนจดทะเบียนเกิน 1ล้านบาท จะเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นแสนละ 550บาท

สำหรับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดอัตราค่าบริการปกติ 5,000บาท ลดเหลือเพียง 3,900บาท

เราจะบริการท่านตั้งแต่เริ่มจองชื่อบริษัทจนถึงนำเอกสารที่เสร็จสมบูรณ์ไปส่งท่านถึงที่

ค่าบริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 2,900บาท

ค่าบริการแจ้งย้ายสถานประกอบการ (แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15วัน ก่อนทำการย้ายสถานประกอบการ)

  • กรณีไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,500บาท
  • กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ย้ายในเขตเดียวกัน 6,500บาท
  • กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ย้ายข้ามเขตในจังหวัดเดียวกัน 7,900บาท
  • กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ย้ายข้ามจังหวัดเดียวกัน 8,500บาท
  • ค่าธรรมกรมพัฒ 1,100บาท
  • *ค่าบริการรวมค่าคำรับรองจากผู้สอบบัญชี ทนายความ และค่าประกาศหนังสือพิมพ์แล้ว

สนใจบริการ หรือขอคำปรึกษา โทร 087-624-6666 พัน