ลี การบัญชี : รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท

ลูกจ้างชั่วคราว

.          ท่านเคยกังวลกับการที่ พนักงานลาคลอด ลาบวช ป่วยหนัก เกิดอุบัติหนัก พิการทำงานไม่ได้ ลาออกกระทันหัน หรือไม่ เรื่องเหล่านี้ทำให้การดำเนินงานในองค์กรของท่านเกิดปัญหาชะงัก ติดขัด สร้างความยุ่งยาก และก่อให้เกิดความวุ่นวายในองค์กรของท่าน แต่ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยบริการพนักงานสัญญาจ้างระยะสั้น 3 – 12 เดือนของเรา

.          พนักงานเหล่านี้จะทำงานตามระยะเวลาที่ตกลงกัน และเมื่อครบกำหนดท่านสามารถเลือกได้ว่าจะจ้างงานต่อหรือสิ้นสุดการจ้างงาน และหากพนักงานคนใดที่ท่านเห็นว่าทำงานดีท่านสามารถบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำได้ และในทางกลับกันหากท่านไม่พอใจท่านสามารถแจ้งเพื่อขอเปลี่ยนพนักงานจากทางเราได้โดยแจ้งล่วงหน้า 15วัน หรือแจ้งยกเลิกการจ้างงานล่วงหน้า 1เดือน

สนใจบริการ หรือขอคำปรึกษา โทร 087-624-6666 พัน