ลี การบัญชี : รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท

วางระบบบัญชี

          สำหรับกิจการที่เปิดใหม่ หรือกิจการที่กำลังขยายกิจการนั้น ระบบบัญชีที่ดีถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติงานของพนักงานบัญชี และแผนกอื่นเป็นไปอย่างชัดเจนตามระบบที่ได้วางไว้ อีกทั้งยังเป็นการควบคุมภายใน และป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย

          ดังนั้น หากกิจการใดที่มีการวางระบบบัญชีที่ไม่ดีแล้วนั้นย่อมทำให้เกิดช่องว่างในการทุจริตของพนักงานได้ ซึ่งจะเกิดผลเสียหายมากกว่ามูลค่าที่ต้องจ่ายเพื่อทำการวางระบบบัญชีด้วยซ้ำไป