ลี การบัญชี : รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (Trade Mark) และเครื่องหมายบริการ (Service Mark)

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และ เครื่องหมายบริการ นั้นจะใช้เวลานานมากในการรอผล แต่หากได้รับคำแนะนำหรือดำเนินการโดยผู้มีประสบการณ์พิเศษเฉพาะด้านก็จะทำให้สามารถลดระยะเวลาในการรอผลการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้

บริษัท ลี การบัญชี จำกัด (Lee Accounting Co.,Ltd.) เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยเฉพาะมากว่า 20ปี ซึ่งจะทำให้งานของท่านรวดเร็ว แม่นยำ ฉับไว เป็นมาตรฐานตามกฎระเบียนข้อกฎหมาย และรักษาความลับของลูกค้า ด้วยอัตราค่าบริการที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้เลย

ค่าบริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และ เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายละ 6,999บาท โดยดำเนินการตั้งแต่ต้นจนจบรวมค่าตรวจสอบเครื่องหมายการค้า ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้ว และเพิ่มเพียง 4,000บาทต่อสินค้า 1ชนิดในเครื่องหมายการค้าหมวดเดิม

คา่บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายละ        6,999บาท

ค่าตรวจสอบเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายละ                  3,000บาท

ค่าบริการต่ออายุเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายละ             4,500บาท

ค่าบริการโอนเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายละ                 9,000บาท

ทำความรู้จักกับเครื่องหมายการค้า (Trade Mark) และ เครื่องหมายบริการ (Service Mark)