ลี การบัญชี : รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท

ทำไมต้องทำประกันสังคมให้ลูกจ้าง

เราเป็นมากกว่าแค่คนทำบัญชี ฟอรั่ม ทำไมต้องทำประกันสังคมให้ลูกจ้าง

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #583
  PhongphanPhongphan
  Keymaster

  ประกันสังคมถือเป็นสวัสดิการพื้นฐานที่ลูกจ้างต้องได้รับจากนายจ้างตามกฎหมายแรงงาน โดยกำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างมีประกันสังคมไม่ว่าจะมีลูกจ้างกี่รายก็ตาม ซึ่งนายจ้างจะต้องหักเงินได้ของลูกจ้างในอัตราร้อยละ 5 (สูงสุดไม่เกิน 750บาท) ต่อเดือน และจ่ายเงินสมทบโดยนายจ้างอีกร้อยละ 5 (สูงสุดไม่เกิน 750บาท) เพื่อนำส่งสำนักงานประกันสังคม

  ประโยชน์ที่ลูกจ้างจะได้รับจากประกันสังคมได้แก่

  ก. การรักษาพยาบาล

  • เจ็บป่วยปกติ
  • เจ็บป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ
  • ค่าบริการทางการแพทย์ กรณีทันตกรรม (ถอนฟัน อุดฟันและขูดหินปูน)
  • กรณี บำบัดทดแทนไต ได้แก่ การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  การล้างช่องท้องด้วยน้ำยาแบบถาวร  การผ่าตัดปลูกถ่ายไต  การผ่าตัดเปลี่ยนไตและการให้ยาอิธิโธรปัวอิติน (Erythropoietin)
  • กรณีปลูกถ่ายไขกระดูก (วงเงิน 750,000 บาท)
  • กรณีเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา (วงเงิน 25,000 บาท)
  • ค่าอวัยวะเทียมและ อุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (เช่น เท้าเทียม แขนเทียม ไม้ค้ำยัน เป็นต้น  เบิกได้ตามรายการประกาศที่สำนักสังคมกำหนด)
  • กรณีโรคเอดส์  (ผู้ประกันตนสามารถรับยาต้านไวรัสเอดส์ทั้งพื้นฐาน  สูตรทางเลือกและสูตรดื้อยา  รวมทั้งการตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นๆ  ที่โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล  โดยไม่เสยค่าใช้จ่าย)
  • กรณีที่มีสิทธิแต่ยังไม่ มีบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (เบิกได้เช่นเดียวกันกับกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน  หากจำเป็นต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลเกิน 72 ชั่วโมง  ให้รับแจ้งสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา  เพื่อสามารถเบิกค่ารักษาได้ถึงวันที่ออกจากโรงพยาบาล)
  • ไม่มีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย์ (14 โรคยกเว้น)

  ข. คลอดบุตร

  ค. ทุพพลภาพ

  ง. เสียชีวิต

  จ. สงเคราะห์บุตร

  ฉ. ชราภาพ

  ช. ว่างงาน

  สอบถามเพิ่มเติม โทร 085-361-3223 (พงศ์พันธุ์)

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้