ลี การบัญชี : รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท

ทำไมต้องทำบัญชี

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #515
  PhongphanPhongphan
  Keymaster

  หลายท่านคงสงสัยว่าทำไมต้องทำบัญชี

  ความจำเป็นในการจัดทำงบการเงินทางกฎหมาย

  1. เนื่องจาก พ.ร.บ. การบัญชีปี 2543 กำหนดให้กิจการต้องมีการทำบัญชี และจัดทำงบการเงินส่งต่อกรมพัฒฯ ภายในระยะเวลา 5เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
  2. เนื่องจากประมวลรัษฎากรโดยกรมสรรพากรกำหนดให้ต้องยื่นเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลภายในระยะเวลา 150วัน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีเช่ากัน

  .          ดังนั้นการทำบัญชี และงบการเงินจึงเป็นการทำหน้าที่ตามกฎหมาย รวมถึงหน้าที่ของประชาชนชาวไทยที่ดีในการเสียภาษีให้แก่กรมสรรพากรอย่างถูกต้อง หากไม่ทำบัญชีและงบการเงินนอกจากท่านจะทำผิด พ.ร.บ.การบัญชีแล้ว ท่านยังไม่สามารถยื่นแบบเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้อีกด้วย

  .          หากท่านไม่ยื่นงบการเงินให้กรมพัฒฯ และไม่ยื่นแบบเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลภายในเวลาที่กำหนด ท่านจะมีความผิดฐานยื่นล่าช้าทำให้ต้องเสียค่าปรับการยื่นงบการเงินล่าช้าให้แก่กรมพัฒฯ เสียค่ายื่นแบบแสดงภาษีเงินได้นิติบุคคลล่าช้าให้แก่กรมสรรพากร และหากท่านมีภาษีที่ต้องชำระ ท่านจะต้องเสียเบี้ยปรับ และเงินเพิ่มให้กรมสรรพากรอีกในอัตราที่กฎหมายกำหนด

  .          หากท่านเพิกเฉยไม่ยื่นงบการเงินเป็นเวลานาน ทางกรมพัฒฯ จะส่งเรื่องไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อดำเนินการออกหมายเรียกท่านให้ไปเสียค่าปรับ และทำการส่งงบการเงินด้วย ซึ่งหากท่านไม่ติดต่อกลับอาจถูกดำเนินคดีถึงชั้นศาลได้

  ประโยชน์ของงบการเงินที่มีต่อกิจการ

  1. ใช้ยื่นประกอบเรื่องการขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน
  2. ใช้วิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของกิจการเพื่อสร้างกลยุทธ์ และพัฒนานโยบายในการเพิ่มผลกำไร
  3. เพื่อเป็นการควบคุมภายใน และป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
  4. ทำให้ทราบถึงรายได้หลัก รายได้รองของกิจการ
  5. ทำให้ทราบว่าราคาสินค้า หรือบริการนั้นเหมาะสมแล้วหรือยัง
  6. ทำให้ทราบถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นต่อการดำเนินกิจการ และค่าใช้จ่ายที่มีผลทำให้กำไรของท่านลดลง (เพื่อพิจารณาลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น)

  .          จากที่กล่าวมานั้นจะเห็นได้ว่าบัญชี และงบการเงินมีประโยชน์มากกว่าที่ท่านคิด นอกจากความจำเป็นที่ต้องจัดทำตามกฎหมายแล้ว ท่านยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของท่านเพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

  **จงอย่ารอช้าที่จะทำบัญชีและงบการเงิน ทำทันกำหนดไม่เสียค่าปรับ ทำรายเดือนใช้ในการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ

  ติดต่อเรา 087-624-6666 พงศ์พันธุ์ เราพร้อมให้บริการคุณ

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้