ลี การบัญชี : รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท

ประเภทของภาษีอากร

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #488
  PhongphanPhongphan
  Keymaster

  .          หากกล่าวถึงภาษีอากรแล้วคนส่วนใหญ่คงนึกถึงภาษีมูลค่าเพิ่มกันอย่างแน่นอน เพราะจะได้พบเห็นเจอะเจอกันอย่างเป็นประจำทุกวัน เนื่องจากเป็นภาษีที่เป็นภาระของผู้บริโภคขั้นสุดท้าย แต่หากกล่าวถึงภาษีแล้วจะแยกได้เป็น 2ประเภทหลักๆ ได้แต่ภาษีทางตรง และภาษีทางอ้อม

  .          ภาษีทางตรง เป็นภาษีที่กรมสรรพากรจัดเก็บจากรายได้ของบุคคลธรรมดา และกำไรจากการดำเนินธุรกิจของนิติบุคคล เพื่อนำรายได้นั้นไปใช้ในการพัฒนาประเทศ ได้แก่

  1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

  (ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเปรียบเสมือนการจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคลล่วงหน้า)

  .           ภาษีทางอ้อม เป็นภาษีที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายสามารถผลักภาระให้กับผู้ซื้อหรือผู้บริโภคให้เป็นผู้ชำระภาษีอากรแทนผู้ผลิตหรือผู้ขายได้ ได้แก่

  1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  3. อากรแสตมป์

  สอบถามเพิ่มเติม โทร 085-361-3223 (พงศ์พันธุ์)

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้