ลี การบัญชี : รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท

ผู้ทำบัญชี V.S. ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี

เราเป็นมากกว่าแค่คนทำบัญชี ฟอรั่ม ผู้ทำบัญชี V.S. ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #571
  PhongphanPhongphan
  Keymaster

  .          ท่านทราบหรือไม่ว่าผู้ทำบัญชี และผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี นั้นแตกต่างกันอย่างไร ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี คือผู้ที่ต้องทำให้กิจการมีการจัดทำบัญชี โดยปกติแล้วจะเป็นหน้าที่ของเจ้าของกิจการหรือผู้มีอำนาจสูงสุดของกิจการ ส่วนผู้ทำบัญชีจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติควมถ้วนตามที่ พ.ร.บ.การบัญชี 2543 และ 2547 กำหนดไว้เท่านั้น

  .     ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี หรือผู้มีหน้าที่จัดให้มีการทำบัญชี

  ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี คือ ผู้มีหน้าที่จัดให้มีการทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ประกอบด้วย
  ประเภทกิจการ
  ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี
  • ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
  • หุ้นส่วนผู้จัดการ
  • บริษัทจำกัด
  • กรรมการ
  • บริษัทมหาชนจำกัด
  • กรรมการ
  • นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
  • ผู้รับผิดชอบการดำเนินการในประเทศไทย
  • กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
  • ผู้อำนวยการหรือผู้จัดการ
  • สถานที่ประกอบธุรกิจเป็นประจำ
  • ผู้จัดการ
  • บุคคลธรรมดา,ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ประกอบธุรกิจผลิตจำหน่าย นำเข้า ส่งออก เทปเพลง ซีดี วิดีโอ
  • เจ้าของหรือผู้จัดการ

  ผู้ทำบัญชี
  .          ผู้ทำบัญชี คือ ผู้รับผิดชอบในการทำบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีไม่ว่าจะกระทำในฐานะลูกจ้างของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีหรือไม่ก็ตาม ได้แก่บุคคลต่อไปนี้
  (1) กรณีเป็นพนักงานของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ได้แก่
  –     ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี สมุห์บัญชี หัวหน้าแผนกบัญชี หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว
  (2) กรณีเป็นสำนักงานบริการรับทำบัญชี คือ
  –     หัวหน้าสำนักงาน กรณีสำนักงานมิได้จัดตั้งในรูปคณะบุคคล
  –     ผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งรับผิดชอบในการให้บริการรับทำบัญชีกรณีสำนักงานจัดตั้งในรูปคณะบุคคล
  –     กรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งรับผิดชอบในการให้บริการรับทำบัญชี กรณีสำนักงานจัดตั้งในรูปนิติบุคคล
  (3) กรณีเป็นผู้รับจ้างทำบัญชีอิสระ คือ ผู้ประกอบวิชาชีพ
  (4) ผู้ช่วยผู้ทำบัญชี (ในกรณีที่ “ผู้ทำบัญชี” รับทำบัญชีเกินกว่า 100 ราย ตามประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี พ.ศ.2543 ข้อ 7(3))

  .     ผู้มีสิทธิทำบัญชีตาม พรบ.การบัญชี นั้นต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี โดยต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีต่อกรมพัฒฯ และเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี หรือขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีต่อสภาพวิชาชีพบัญชีด้วย (สำหรับ บจก. และ หจก. ที่มี ทุนไม่เกิน 5 ล้าน รายได้รวมไม่เกิน 30 ล้าน และสินทรัพย์รวม ไม่เกิน 30 ล้านสามารถให้ผู้จบการศึกษาระดับ ปวส สาขาการบัญชีทำบัญชีได้)

  สอบถามเพิ่มเติม โทร 085-361-3223 (พงศ์พันธุ์)

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้