ลี การบัญชี : รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท

การออกใบกำกับภาษีครั้งเดียว ณ สิ้นวัน

เราเป็นมากกว่าแค่คนทำบัญชี ฟอรั่ม การออกใบกำกับภาษีครั้งเดียว ณ สิ้นวัน

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #927
  PhongphanPhongphan
  Keymaster

  กิจการที่ไม่ต้องออกใบกำกับภาษีในการขายแต่ละครับ แต่ให้ออกรวมครั้งเดียว ณ สิ้นวัน (สำหรับการขายที่ยอดขายก่อน VAT ไม่เกิน 1,000บาท)

  1. กิจการที่ไม่จำต้องออกใบกำกับภาษีสำหรับการขายสินค้าหรือให้บริการที่มีมูลค่าครั้งหนึ่งไม่เกิน 1,000 บาท เว้นแต่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการจะเรียกร้องให้ออก

  2. กิจการต้องจัดทำใบกำกับภาษีอย่างย่อรวบรวมการขายสินค้าหรือการให้บริการที่มีมูลค่าครั้งหนึ่งไม่เกิน 1,000 บาท ในหนึ่งวันทำการเพื่อเป็นเอกสารประกอบการลงรายการในรายงานภาษีขาย

  กิจการดังต่อไปนี้ถือเป็นการขายสินค้าหรือให้บริการรายย่อยที่เข้าเงื่อนไข

  • การขายสินค้าหรือให้บริการซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่เคยมีมูลค่าของฐานภาษีในเดือนใดถึง 300,000 บาท
  • การขายสินค้าหรือให้บริการซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการแต่ละแห่งเป็นรถเข็น แผงลอย หรือหน่วยขายที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน
  • การให้บริการการแสดง การเล่น การกีฬา การแข่งขัน การประกวด หรือการกระทำใดๆ ในลักษณะทำนองเดียวกันที่จัดขึ้นเพื่อเก็บเงินจากผู้ดู ผู้ฟัง ผู้เล่น หรือผู้เข้า แข่งขัน
  • การประกอบกิจการให้บริการโทรศัพท์สาธารณะ
  • การประกอบกิจการให้บริการทางพิเศษหรือทางหลวงสัมปทาน
  • การประกอบกิจการให้บริการสนามบิน
  • การประกอบกิจการให้บริการสาธารณะที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการขนส่งมวลชน เช่น การให้บริการสถานที่จอดรถหรือให้บริการห้องสุขาแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการรถไฟฟ้า

  คำว่า “กิจการขนส่งมวลชน” หมายความว่า การให้บริการรับขนส่งสาธารณชนผู้ใช้ระบบขนส่งมวลชน”

  ที่มา “ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 154)

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้