ลี การบัญชี : รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท

เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม

เราเป็นมากกว่าแค่คนทำบัญชี ฟอรั่ม เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #883
  PhongphanPhongphan
  Keymaster

  สำหรับกิจการที่ยื่นแบบเสียภาษีล่าช้า หรือยื่นหลังกำหนดจะต้องเสียค่าปรับ เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มแล้วแต่กรณี ได้แก่

  ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ 30)
  1. ค่าปรับอาญา (ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น)

  • กรณียื่นแบบไม่เกิน 7 วัน ปรับ 300 บาท
  • กรณียื่นแบบเกิน 7 วัน  ปรับ 500 บาท

  2. เงินเพิ่ม ชำระในอัตรา 1.5 % ต่อเดือน (เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน)
  3. เบี้ยปรับ มี 2 กรณี คือ
  กรณีไม่เคยยื่นแบบหรือยื่นเกินกำหนด

  • ยื่นแบบไม่เกิน 15 วัน ปรับ 2% ของ 2 เท่าของภาษีที่ต้องชำระ
  • ยื่นเบบไม่เกิน 30 วัน ปรับ 5% ของ 2 เท่าของภาษีที่ต้องชำระ
  • นแบบไม่เกิน 60 วัน ปรับ 10% ของ 2 เท่าของภาษีที่ต้องชำระ
  • ยื่นแบบเกิน 60 วัน ปรับ 20% ของ 2 เท่าของภาษีที่ต้องชำระ

  กรณียื่นเพิ่มเติมภายในกำหนดเวลา

  • ยื่นแบบไม่เกิน 15 วัน ปรับ 2% ของภาษีที่ต้องชำระ
  • ยื่นแบบไม่เกิน 30 วัน ปรับ 5% ของภาษีที่ต้องชำระ
  • ยื่นแบบไม่เกิน 60 วัน ปรับ 10% ของภาษีที่ต้องชำระ
  • ยื่นแบบเกิน 60 วัน ปรับ 20% ของภาษีที่ต้องชำระ

  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1. 3, 53)
  1.ค่าปรับอาญา (ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น)

  • ยื่นแบบไม่เกิน 7 วัน ปรับ 100 บาท
  • ยื่นแบบเกิน 7 วัน ปรับ 200 บาท

  2. เงินเพิ่ม ชำระในอัตรา 1.5% ต่อเดือน (เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน)

  ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด.50)
  1.ค่าปรับอาญา

  • ยื่นแบบไม่เกิน 7 วัน ปรับ 2,000 บาท
  • ยื่นแบบเกิน 7 วัน  ปรับ 4,000 บาท

  2.เงินเพิ่ม ชำระในอัตรา 1.5% ต่อเดือน (เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน)

  **หมายเหตุ การยื่น ภงด.50 ล่าช้าจะมี่ค่าปรับ 2 ส่วน คือ เงินเพิ่มของกรมสรรพากร และค่าปรับกรณียื่นงบการเงินล่าช้าที่กระทรวงพาณิชย์

  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด.90, ภงด.91)
  1.ค่าปรับอาญา

  • ยื่นแบบไม่เกิน 7 วัน ปรับ 100 บาท
  • ยื่นแบบเกิน 7 วัน ปรับ 200 บาท

  2.เงินเพิ่ม ชำระในอัตรา 1.5% ต่อเดือน (เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน)

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้